• Hoa tươi, hoa cắt cành online
  • O93-286-5381
Khu chuyên doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày 8-3-2016

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ năm nào vào dịp lễ tết cũng đông người đến mua hoa. Để cho quý khách nắm được tình hình thực tế, ban quản lý cập nhật hình ảnh về lễ quốc tế phụ nữ 8/3. Đây là khu vực trước cổng trường tiểu học Hồ Thị Kỷ. Mọi người […]