• Hoa tươi, hoa cắt cành online
  • O93-286-5381

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ – Chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn

Khu chuyên doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ      0

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ – Chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn

Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chợ hoa lớn nhỏ nhưng chỉ có chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường 1 quận 10) là chợ hoa đầu mối lớn nhất về mặt quy mô lẫn chủng loại hoa. Chợ bán hoa tươi, hoa cắt cành rất phong phú về màu sắc và đa dạng về chủng loại. Ngoài ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ còn bán các sản phẩm hỗ trợ như dây nơ, thuốc giúp hoa lâu tàn, giỏ hoa bằng mây tre đan, bình đất / sành sứ cắm hoa… Do nơi đây tập trung các cửa hàng đầu mối lớn nên giá cả rất cạnh tranh.

Trả lời